Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám sát phát triển kinh doanh - Khối ngành dịch vụ

 • Ha Noi
 • Manager
 • Negotiable
 • Advertising / PR / Communications, Event, Entertainment, Other, Sales / Business Development, TV / Newspaper / Editors, Telecommunications
 • Unlimited

Job Description

- Cùng với trưởng bộ phận cập nhật, theo dõi và phát triển doanh thu của hàng tháng. Lập kế hoạch từng tháng để đạt được doanh số tối thiểu đã đề ra.

- Duy trì và phát triển doanh số đối với những khách hàng công ty giao cho

- Chịu trách nhiệm chính trong việc khai thác và mở rộng việc bán thời lượng toàn quốc

- Phụ trách công việc chuyên môn bao gồm:

 • Phân tích số liệu
 • Duyệt bảng báo giá và hoa hồng cho khách hàng
 • Lập kế hoạch tư vấn 
 • Làm việc, thương lượng với các đơn vị cung cấp (Supplier) để đạt được lợi nhuận tối đa cho công ty.
 • Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện chuyên môn của nhân viên (theo từng dự án được giao)
 • Đối chiếu và tổng kết các số liệu được giao
 • Lập báo cáo theo yêu cầu của khách hàng.
 • Theo dõi việc xuất hoá đơn tài chính.

- Giám sát các hoạt động chung của phòng.

- Đánh giá các nhân viên trong bộ phận.

- Cập nhật tình hình thị trường để đưa ra định hướng hoạt động theo từng giai đoạn

- Phối hợp với kế toán trong việc thu hồi công nợ, cấn trừ công nợ và tổng kết các số liệu theo từng dự án.

- Thi hành các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp trên

Job Requirement

- Nam/ nữ tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Tư duy logic, kỹ năng quản lý, hoạch định công việc tốt.

- Phong cách chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;

- Kinh nghiệm giám sát phát triển thị trường khối ngành dịch vụ (B2B).

- Kinh nghiệm quản lý đội, nhóm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.