Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HR Manager

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • 1,800 - 2,500 USD
 • Human Resources, Manufacturing / Process, Retail / Wholesale
 • Unlimited

Job Description

 • Chủ trì công tác hoạch định chiến lược Nhân sự, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty.
 • Lập ngân sách và lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng năm.
 • Quản lý, điều hành các hoạt động của nhân sự trong bộ phận.
 • Vận dụng và hoàn thiện Chính sách Nhân sự nhằm thu hút, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra môi trường làm việc tối ưu.
 • Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, định biên, bố trí sắp xếp nhân sự.
 • Hỗ trợ và đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của Công ty (thông qua các nguồn cung ứng nhân sự bên ngoài).
 • Hoạch định và triển khai các chương trình huấn luyện và phát triển các năng lực cho đội ngũ nhân viên của Công ty.
 • Hoạch định và triển khai các chương trình Đánh giá hiệu quả công việc cho đội ngũ nhân viên của Công ty.
 • Xây dựng quy chế lương, thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích động viên CBCNV làm việc hiệu quả.
 • Quản lý mọi công việc Hành chính, Văn phòng nhằm tạo ra môi trường làm việc tiện ích và hỗ trợ tốt nhất cho các Cán bộ, Nhân viên.
 • Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động trong Công ty.
 • Tiến hành xử lý kỷ luật các vi phạm trong Công ty.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban Tổng Giám đốc và Người lao động trong Công ty.
 • Tham mưu đề xuất cho ban Tổng Giám đốc xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức Nhân sự, Hành chính.
 • Tham vấn và hỗ trợ choTổng Giám đốc trong quá trình xây dựng văn hóa Công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, luật, quản lý nguồn nhân lực, Hành chính, QTKD.
 • Am hiểu về lĩnh vự Nhân sự Hành chính.
 • Có kinh nghiệm về quản lý nhân sự từ 05 năm trở lên.
 • Am hiểu Luật Lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan; thành thạo các chính sách chế độ, hoạch định nguồn nhân lực, BHXH, Hợp đồng lao động.
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: sử dụng thành thạo Microsoft office.
 • Có năng lực quản lý điều hành.
 • Có kỹ năng hoạch định và phát triển nguồn nhân lực.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 • Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thiết lập mối quan hệ tốt.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp lớn hoặc các công ty đa quốc gia là một lợi thế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.