Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kỹ sư điện tử (Hệ thống phần cứng)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 7 Years
 • Negotiable
 • Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, IT - Software, IT - Hardware / Network
 • Other
 • 1
 • 08/04/2023

Job Description

 • Triển khai NPD sản phẩm mới
 •  Sản phẩm mới Tích hợp hệ thống và thiết kế phần cứng của bảng điều khiển
 •  Sản phẩm mới Thiết kế mạch phần cứng, xem xét và đánh giá
 • Kiểm tra xác minh thiết kế sản phẩm mới / Biện pháp đối phó PRR sản phẩm mới
 • Thay đổi thiết kế / Hệ thống PLM Thực thi ECR / ECO
 •  Thực thi sản phẩm mới Thiết kế mạch sơ đồ, gỡ lỗi, sửa đổi và xuất bản.
 • Tích hợp hệ thống phần mềm và phần cứng, hợp tác thử nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho sản xuất.
 • Thiết kế, sửa đổi, xuất bản PCB phần cứng.
 • Các điểm có vấn đề về dây chuyền sản xuất hoặc dịch vụ khách hàng để hỗ trợ phân tích và xử lý

Job Requirement

 • Arduino, MCU 8051 or PIC  。
 • Thành thạo Arduino, Automation, PLC, MCU 8051 or PIC.
 • Làm quen với kinh nghiệm thực tế về thiết kế mạch MCU kỹ thuật số và mạch tương tự.
 • Sử dụng thành thạo Altium Design và các phần mềm thiết kế điện tử liên quan khác.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Office.
 • Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung
 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành điện, điện tử, kỹ thuật thông tin các ngành liên quan hoặc tương đương.
 • Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế mạch kỹ thuật số và mạch tương tự, thiết kế PCB, phát triển vi điều khiển, Arduino, v.v.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.