Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

KỸ SƯ QUI TRÌNH

 • Bac Ninh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 10 Years
 • Negotiable
 • Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process
 • 11/08/2024

Job Description

 • Chịu trách nhiệm lập SOP dây chuyền sản xuất, cải tiến quy trình và cải thiện hiệu quả sản xuất
 • Phối hợp với các bộ phận để làm và sửa đổi hướng dẫn thao tác công việc
 • Quản lý đo lường giờ công sản xuất, cải thiện giờ làm việc hiệu quả
 • Công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên
 • Thiết kế cơ khí kinh nghiệm ưu tiên, công ty cung cấp môi trường chuyên nghiệp học tập

Job Requirement

 • Nữ ,ưu tiên đã lập gia đình
 • Ưu tiên có kinh nghiệm IE, kĩ Sư quy trình
 • Ưu tiên người biết sử dụng phần mêm SAP
 • Tiếng Trung 4 kĩ năng
 • Thành thạo sử dụng phần mềm văn phòng,
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm kĩ sư quy trình,IE

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.