Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

KỸ SƯ TRƯỞNG (CƠ KHÍ)

 • Bac Ninh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process
 • Other
 • 1
 • 08/04/2023

Job Description

 • Thiết kế / tích hợp thể chế sản phẩm mới (Solidworks, AutoCAD, đánh giá lập kế hoạch 3D)
 • Thực hiện PE và NPD sản phẩm mới/ nắm vững lịch trình thời gian
 • Các biện pháp đối phó chất lượng thử nghiệm sản phẩm mới / kiểm soát lịch trình thời gian
 • Các biện pháp đối phó PRR sản phẩm mới / kiểm soát lịch trình thời gian
 • PLM sys thực thi ECR / ECO
 • Triển khai NPD sản phẩm mới
 • Đánh giá / Đánh giá Thiết kế Sản phẩm
 • Đánh giá / Đánh giá Phân tích Thiết kế
 • Xem xét mẫu ở mỗi giai đoạn
 • Đánh giá / Đánh giá Kiểm tra Thiết kế và Xác thực
 • Phân tích tính khả thi của việc sản xuất hàng loạt sản phẩm
 • Đánh giá khuôn mẫu
 • Thay đổi thiết kế
 • Kiểm soát tiến độ dự án sản phẩm mới
 • Triển khai NPD sản phẩm mới
 • Đánh giá / Đánh giá Thiết kế Sản phẩm
 • Đánh giá / Đánh giá Phân tích Thiết kế
 • Xem xét kế hoạch 3D
 • Các loại máy mới A1, A2 cơ chế mẫu làm và thiết kế thay đổi sản xuất mẫu.

Job Requirement

 • Nắm vững kiến ​​thức thiết kế cơ khí; sử dụng thành thạo phần mềm vẽ Solidworks / AutoCAD; có kinh nghiệm phát triển sản phẩm mới nhất định. Phải có khả năng vận hành máy chế biến.
 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật.
 • 5 năm kinh nghiệm làm việc trở lên

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.