Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Lab Engineer

 • Long An
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • College
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Manufacturing / Process, Manufacturing / Process
 • 1
 • 25/07/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích :
 • Duy trì hoạt động hàng ngày và kiểm soát chất lượng của phòng thử nghiệm
 • Chuẩn bị và thực hiện chương trình hiệu chuẩn và bảo trì cho tất cả các thiết bị / dụng cụ.


Nhiệm vụ :

 • Biên soạn và phát hành các quy đinh phòng thí nghiệm (sổ tay, nội quy PTN,…)
 • Biên soạn và thực hiện các quy trình thao tác chuẩn liên quan đến thí nghiệm phù hợp với yêu cầu khách hàng
 • Quản lý máy móc thiết bị dụng cụ đo lường trong công ty, quản lý và thực thi kế hoạch hiệu chuẩn, đảm bảo thiết bị đang sử dụng có sai số trong giới hạn cho phép.
 • Quản lý và đào tạo nhân viên phòng thí nghiệm đủ năng lực khi thực hiện thí nghiệm.
 • Tuân thủ các quy định về 5S, an toàn, quy định của công ty, của bộ phận QA và khu vực làm việc.
 • Những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.


Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
 • Có kinh nghiệm quản lý tại phòng thí nghiệm ít nhất 2 năm
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh.
 • Tinh thần làm việc teamwork và hòa đồng
 • Sức khỏe tốt


 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.