Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Managing Director

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Permanent
 • Negotiable
 • Advertising / PR / Communications
 • Unlimited

Job Description

Mục đích:

 • Quản lý, tổ chức và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo Công ty về các hoạt động, kết quả thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao của bộ phận

Công việc chính:

 • Quản lý, tổ chức và chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn và kết quả kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng mục tiêu, kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.
 • Định hướng và xây dựng kế hoạch sản xuất khối nội dung, định hướng format, đề tài, thể loại chương trình truyền hình.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất các chương trình của Công Ty:
  •  Tìm kiếm đề tài và tổ chức sản xuất (viết tắt là TCSX) các chương trình
  • Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng kho tư liệu các chương trình
 • Chỉ đạo việc xây dựng, giám sát và đề xuất các phương án hợp tác sản xuất các chương trình có khả năng thu hút dự án hợp tác sản xuất của các  đối tác  khác.
 • Phân công công việc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện của nhân viên cấp dưới.
 • Tham gia các công việc quản lý nhân sự như: hoạch định nguồn lực, xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khích lệ nhân viên…

Job Requirement

Đào tạo & kiến thức

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành theo đặc thù linh vực: báo chí, truyền hình/  hoặc kinh tế và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông  từ 7 năm trở lên
 • Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực báo chí, truyền hình, truyền thông.

Kỹ năng và kinh nghiệm làm việc

 • Có kinh nghiệm tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình từ 3 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm quản lý quy mô ít nhất 10 – 15 nhân sự.
 • Thương thuyết, đàm phán tốt
 • Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh nghành phim ảnh / truyền hình

Phẩm chất cá nhân

 • Yêu thích, đam mê công việc sản xuất chương trình truyền hình/ sản xuất phim
 • Sẵn sàng chịu áp lực công việc.
 • Độc lập, tinh thần trách nhiệm cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.