Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Giám Đốc Công nghệ thông tin

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Medical / Healthcare
 • Unlimited

Job Description

 • Tổ chức thiết kế, lắp đặt, sữa chữa, bảo trì, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng cho các đơn vị trực thuộc Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Kiểm tra tình hình sử dụng, đánh giá tình trạng thiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng đề xuất Tổng Giám đốc phê duyệt sửa chữa, nâng cấp đảm bảo sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, máy móc văn phòng.
 • Phụ trách kỹ thuật hệ thống, hạ tầng mạng: quản trị an ninh mạng, quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin bao gồm hệ thống máy tính PC, máy chủ, hệ thống camera an ninh, hệ thống tổng đài điện thoại....
 • Quản lý, duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thông tin điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng ban với nhau và với các cơ quan, đơn vị bên ngoài 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH, Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ thông tin.
 • Có sáng kiến và khả năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả, khả năng làm việc độc lập và quản lý nhóm.
 • Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
 • Kiến thức về môi trường công nghệ thông tin, bao gồm viễn thông, mạng, lập trình, phương tiện truyền thông, hiểu biết về hạ tầng hệ thống máy tính đặc điểm, tính năng, và khả năng hội nhập.
 • Kiến thức và xử lý cơ sở dữ liệu, nền tảng phần cứng, phần mềm ứng dụng doanh nghiệp, và các hệ thống bên ngoài.  
 • Kỹ thuật kinh nghiệm với các hệ thống, cơ sở dữ liệu, phát triển Web, và hỗ trợ người dùng, tiếp xúc với lý thuyết kinh doanh, quy trình, quy chế, quản lí, ngân sách, hiểu biết về nguyên tắc quản lý dự án, cung cấp khả năng kinh nghiệm trong kế hoạch, tổ chức và phát triển, hiểu biết về mục đích có khả năng áp dụng giải pháp công nghệ thông tin.   

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.