Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Giám Đốc Kinh doanh - CN Bắc Giang

 • Bac Giang
 • Manager
 • Permanent
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • Unlimited

Job Description

 • Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, quản lý các hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và quản lý chất lượng nhân sự kinh doanh tại chi nhánh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • Kinh nghiệm liên quan:
  • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
  • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp phòng/ bộ phận kinh doanh.
 • Kiến thức/ Chuyên môn liên quan:
  • Có kiến thức nâng cao về Luật NHNN, Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp, Luật dân sự, các qui định của ngành ngân hàng, và các quy định pháp luật có liên quan. Thông hiểu chính sách và thủ tục về hoạt động tín dụng của ACB, thông hiểu sản phẩm và dịch vụ của ACB. Giỏi phân tích, tổng hợp và đánh giá.
 • Kỹ năng cần có:
  • Có khả năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình, làm việc đồng đội, quả lý thời gian, ...
 • Phẩm chất cá nhân cần có:
  • Trung thực, liêm khiết, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm, …

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.