Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Giám Đốc thành hình giày/dép

 • Long An
 • Manager
 • Permanent
 • College
 • 10 Years
 • Negotiable
 • Textiles / Garments / Fashion
 • Other
 • 1
 • 30/06/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Khách hàng chúng tôi là công ty sản xuất dép đi biển cho khách hàng ở Châu Âu, Mỹ …đang có như cầu tuyển dụng vị trí Phó Giám Đốc thành hình giày/dép với nhiệm vụ như sau:

 • Quản trên 500 người, quản 1 tầng lầu, 10 chuyền thành hình.
 • Có năng lực độc lập xử lý vấn đề, đủ năng lực sắp xếp theo dõi sản xuất, điều động nhân sự trong chuyền, theo dõi năng suất, chất lượng sản xuất và kết đơn

Job Requirement

 • Dưới 45 tuổi, 12/12 trở lên.
 • Vi tính văn phòng (chủ yếu gửi mail),
 • Kinh nghiệm 10 năm về thành hình.
 • Ưu tiên đã từng sản xuất nhãn hàng giày nổi tiếp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.