Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Phòng Dịch vụ-Chăm sóc khách hàng

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Consulting, Customer Service, Medical / Healthcare
 • Unlimited

Job Description

 • Tham gia lập kế hoạch công tác của phòng, xây dựng các quy trình, quy chế hoạt động của phòng và tổ chức thực hiện
 • Xây dựng quy trình, quy định chăm sóc khách hàng và triển khai công tác chăm sóc khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ lâu dài trong việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của khách hàng của công ty
 • Thực hiện việc lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng hiện hữu và tiềm năng.  
 • Trả hồ sơ bệnh án và thông tin cho khách hàng về việc chăm sóc sức khỏe theo hướng dẫn của bác sỹ và điều dưỡng.
 • Thông tin cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ mà khách hàng quan tâm và thông tin y tế chăm sóc sức khỏe khác, định kỳ bằng email, sms hay điện thoại trực tiếp
 • Tổ chức thực hiện việc thu thập thông tin khách hàng chính xác nhanh chóng.
 • Lập thẻ khách hàng và các thẻ tích hợp dịch vụ với các đối tác như ngân hàng hoặc bảo hiểm.
 • Thực hiện việc tư vấn và bán các sản phẩm dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thuộc danh mục được phép đầu tư tại bệnh viện từng thời kỳ.
 • Hướng dẫn giải thích sử dụng cơ bản các gói sản phẩm dịch vụ, trả lời các thắc mắc liên quan đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. 
 • Hướng dẫn khách hàng các bước sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, chỉ dẫn đến các đầu mối có trách nhiệm trả lời chuyên môn trực tiếp cho khách hàng.

Job Requirement

 • Giới tính: Nữ
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Thương mại và các ngành có liên quan.
 • Kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương từ 05 năm đến 10 năm.
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc
 • Kỹ năng giao tiếp thông thạo cả tiếng Việt & tiếng Anh.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, viết báo cáo và thuyết trình tốt
 • Kỹ năng đàm phán, thương thuyết tốt.
 • Kỹ năng truyền đạt thông tin và phong cách chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp hiệu quả ở mọi cấp độ.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.