Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Phòng Kỹ Thuật

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Other
 • 1
 • 31/12/2022

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty xây dựng cầu đường, đang có nhu cầu tìm ứng viên cho vị trí Phó Phòng Kỹ Thuật với nhiệm vụ như sau:

- Hỗ trợ Trưởng phòng thực hiện giao việc, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chức năng trong phòng do mình quản lý trực tiếp thực hiện các công việc.

- Độc lập tổ chức và triển khai thực hiện và hoàn thành các công việc được giao cho phòng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

- Trực tiếp/ gián tiếp tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý công tác khảo sát, thiết kế, tiên lượng, dự toán, lập hồ sơ dự thầu/ chào giá, thẩm tra thiết kế, giám sát tác giả, kiểm soát hoàn công và kiểm tra khối lượng quyết toán các công trình liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc chức năng hoạt động của Phòng.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm đầu ra do các bộ phận do mình quản lý trực tiếp thực hiện trước khi chuyển cho Trưởng phòng xem xét.

- Làm việc trực tiếp với đối tác để tư vấn/ thuyết trình/ giải trình các vấn đề kỹ thuật/ khối lượng/ giá cả… liên quan.

- Tổ chức phối hợp với Ban quản lý các dự án các hoạt động liên quan đến công tác trình mẫu, lập bản vẽ thiết kế thi công, nghiệm thu, hoàn công, đào tạo và chuyển giao công nghệ và các vấn đề kỹ thuật khác.

- Đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên thuộc quyền do mình quản lý trực tiếp.

- Tham gia công tác phỏng vấn/ đánh giá tuyển dụng nhân sự, đào tạo khi có yêu cầu.

- Tổ chức lưu giữ, bảo mật các hồ sơ thiết kế/ hồ sơ công trình, đảm bảo dễ dàng truy xuất cũng như tính bảo mật của Hồ sơ.

- Chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng phòng về mọi mặt hoạt động của các bộ phận do mình quản lý trực tiếp.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Thủy Lợi/Cấp Thoát Nước/Cầu Đường/Dân Dụng.

- Kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực liên quan.

- Thành thục kỹ năng tin học: Word, Excel, Mạng và Máy tính, AutoCAD, phần mềm chuyên ngành.

- Đã từng đi thi công giám sát ngoài công trường.

- Làm việc độc lập, có thể đi công tác.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.