Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Tổng Giám đốc

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Permanent
 • 5 - 15 Years
 • Negotiable
 • Securities
 • 1
 • 10/05/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Trách nhiệm chính: Quản lý, điều hành hoạt động của Khối kinh doanh gồm các phòng ban: Phòng Môi giới, Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, Phòng Đầu tư.     
 2. Nhiệm vụ cụ thể 
 • Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược của công ty,
 • Xây dựng và quản trị nhân sự theo định hướng phát triển của công ty,
 • Xây dựng, phân tích và thẩm định phương án, hiệu quả kinh doanh và đưa ra các chương trình thúc đẩy doanh thu đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu KPI theo kế hoạch,
 • Khảo sát, phân tích và nắm bắt kịp thời thông tin các đối thủ cạnh tranh và thị trường nhằm đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty trong từng thời kỳ,
 • Thu thập, phân tích các ý kiến phản hồi, nhu cầu của khách hàng để từ đó đưa ra các sản phẩm, đề xuất phù hợp,
 • Thực hiện các chức năng quản trị rủi ro hoạt động theo quy định của phát luật và quy định quản lý rủi ro của công ty,
 • Chỉ đạo xây dựng hệ thống quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của khối kinh doanh,
 • Tham mưu, xây dựng quy trình, quy chế, quy định, biểu mẫu để phục vụ cho công tác vận hành công ty,
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị.

Job Requirement

 1. Các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ:
 • Tốt nghiệp Cao học/Đại học trong nước và quốc tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính/Ngân hàng, Kinh tế thương mại.
 • Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
  2.Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức:
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm chuyên môn, ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính.
 • Có kiến thức, hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chính.
  3. Yêu cầu khác:
 • Kỹ năng quản trị, điều hành, lãnh đạo đội nhóm, khả năng bao quát và hoạch định chiến lược.
 • Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo, phân tích và đánh giá rủi ro,
 • Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.