Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Planning staff

 • Binh Duong
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 4 Years
 • Negotiable
 • Manufacturing / Process
 • 07/05/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Training & Development

Job Description

- Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất

- Kiểm soát nguyên vật liệu sản xuất để hoạt động sản xuất được thông suốt

- Theo dõi vật liệu đã qua sử dụng và lên kế hoạch đặt hàng

- Kiểm tra và giải quyết các đơn hàng khẩn cấp 

- Nhập dữ liệu và báo cáo

- Theo dõi đơn hàng sản xuất 

- Đảm bảo các đơn đặt hàng giao cho khách hàng đúng thời hạn

- Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan 

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý 

Job Requirement

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành liên quan (ưu tiên chuyên ngành: Kỹ thuật in, QLCN, Supply chain,...).

- Tiếng Anh: sử dụng trong công việc (giao tiếp & mail).

- Kinh nghiệm: từ 3 năm làm việc vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực in ấn, bao bì.

- Kỹ năng vi tính văn phòng: MOS, đặc biệt là Excel.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.