Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Product Development Staff

 • Binh Duong
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • 16,000,000 - 18,000,000 VND
 • Manufacturing / Process
 • 08/05/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Training & Development

Job Description

- Phân tích mẫu theo điều kiện in ấn thực tế

- Nghiên cứu kỹ thuật để cải thiện sản phẩm trên thị trường hoặc gặp sự cố chất lượng

- Hỗ trợ khách hàng, tư vấn kỹ thuật trong quá trình giao tiếp và vận hành thiết bị màng co

- Xử lý file cơ bản cho thiết kế phù hợp với keyline nội bộ

- Tạo tiêu chuẩn sản phẩm (SOP, SOM, SF,…) để lưu hành sản xuất nội bộ

- Duyệt màu theo tiêu chuẩn khách hàng

- Các job khác liên quan đến chuyên môn. 

Job Requirement

Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp ngành in Đại học sư phạm kỹ thuật

- Tiếng anh Toiec 650 trở lên

- Kinh nghiệm: 3 -5 năm

- Có khả năng phân tích màu sắc, Có hiểu biết về thứ tự in ấn và màu sắc

- Có hiểu biết về công nghệ in ấn và thành phẩm của Ống đồng hoặc Flexo

- Có hiểu biết về nguyên vật liệu in ấn như màng co PET, PVC, POF. Mực in dung môi

- Có khả năng nhìn và cảm nhận màu sắc tốt để điều chỉnh phù hợp với mục tiêu màu sắc từ khách hàng

- Có khả năng sử dụng máy X-rite đo màu

- Có thể sử dụng phần mềm Adobe AI, PS để xử lý file cơ bản

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.