Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PRODUCT OWNER

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No Degree
 • 2 - 4 Years
 • 40,000,000 - 60,000,000 VND
 • IT - Software
 • 20/07/2024

Job Benefit

 • Insurance

Job Description

Trình độ học vấn : Đại học chính quy trở lên

- Trình độc chuyên môn : Ưu tiên cử nhân các ngành liên quan

- Giới tính : Không yêu cầu.

- Độ tuổi tuyển dụng : 30 – 35

- Tính cách : Kỷ luật, chủ động, tự giác, linh hoạt, chịu được áp lực công việc.

- Kinh nghiệm làm việc : Ít nhất 2 năm kinh nghiệm PO, có hiểu biết về ERP, CRM

- Kỹ năng :  Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, hiểu tài liệu Tiếng Anh.  Sử dụng tốt các phần mềm của Office như Word, Excel, PowerPoint, Visio, MindMap (sơ đồ tư duy). 

Job Requirement

- Tham gia các cuộc hợp với Stakeholders để điều chỉnh, kiểm tra, tạo ra các quy trình sản phẩm

- Nghiên cứu, xác định, đánh giá và kiểm tra các thông số kỹ thuật cho các tính năng mới, cải tiến các tính năng hiện có;

- Nghiên cứu, xây dựng và mô tả các chức năng mới;

- Tương tác với các phòng ban, bộ phận liên quan trong quá trình làm việc để tạo ra sản phẩm mang tính hiệu quả;

- Chịu trách nhiệm về các dự án do mình phụ trách bao gồm các quá trình: trình bày với cấp trên, tiếp nhận đánh giá của khách hàng, đảm bảo tiến độ bàn giao cho khách hàng

- Làm việc với BA để đảm bảo các tài liệu PRD được chuyển thành nhiệm vụ, triển khai và lên kế hoạch phát hành.

- Xây dựng, tiêu chuẩn hóa các quy trình, báo cáo quản trị hệ thống.

- Thực hiện công việc đột xuất được giao từ người quản lý. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.