Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PROJECT SALES MANAGER

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • 1,500 - 1,700 USD
 • Customer Service, Civil / Construction, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process, Sales / Business Development
 • Unlimited

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp công nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Điện, Tự động hóa (Đo lường & Điều khiển) đến từ Nhật Bản, và hiện là nhà thầu Cơ điện (toàn bộ phạm vi về Hệ thống Điện, Đo lường và điều khiển, Hệ thống HVAC, Hệ thống Đường ống công nghệ, phụ trợ và Hệ thống báo & chữa cháy) cho các Công trình Công nghiệp tại Việt Nam và một số Quốc gia Đông Nam Á. Do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường, chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Project Sales Manager:

 • Hoạch định chiến lược kinh doanh cho phòng, kế hoạch kinh doanh định kỳ (tháng/quý/năm)
 • Lập kế hoạch kinh doanh định kỳ (tháng/quý /năm).
 • Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển phòng, phát triển mạng lưới phân phối bán hàng
 • Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh phòng.
 • Xây dựng chính sách bán hàng: giá bán, điều kiện thanh tóan, hỗ trợ….
 • Thương thảo các điều khoản trong hợp đồng (thanh toán, giao hàng, …).
 • Quản lý công nợ bán.
 • Tổ chức nhân sự tham gia vào các sales lead hay bidding thương mại theo hãng / project
 • Đề xuất những giải pháp

Job Requirement

 • Ứng viên có network trong mảng công nghiệp, chịu trách nhiệm bán hàng cho việc thực hiện dự án.
 • Kiểm soát, duy trì và phát triển hoạt động bộ phận sales thương mại theo hoạch định của công ty
 • Phát triển doanh thu theo kế hoạch đề ra
 • Duy trì, phát triển mối quan hệ với các hãng, nhà cung cấp
 • Phát triển, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh
 • Phát triển số lượng khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
 • Xây dựng đội ngũ nhân viên làm việc có văn hóa, tuân thủ các quy định của công ty

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.