Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

QA Manager

  • Ho Chi Minh
  • Manager
  • Negotiable
  • Pharmacy
  • Unlimited

Job Description

Hiện tại, do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, khách hàng chúng tôi đang tìm kiếm nguồn nhân lực cho vị trí Trưởng phòng quản lý chất lượng với những yêu cầu như sau:

- Quản lý hệ thống chất lượng Iso

+ Triển khai việc xây dựng toàn bộ quy trình cho tất cả phòng ban 

+ Duy trì và cải tiến quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng Iso 9001

+ Lập kế hoạch, chương trình và kiểm soát việc tổ chức đánh giá Iso nội bộ và đánh giá chất lượng Iso từ bên ngoài

- Quản lý hệ thống chất lượng tại kho theo GDP & GSP

+ Hợp nhất qui trình GDP/GSP và Iso hiện tại

+ Xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống qui trình GSP/GDP

+ Giải quyết khiếu nại hàng hóa không đạt yêu cầu của BYT

- Kiểm tra chất lượng & Đánh gía hệ thống chất lượng

- Đăng ký hồ sơ thuốc: xin giấy phép nhập khẩu, số VISA, quota, CBMP…

- Phát triển đội ngũ & Đề xuất bổ nhiệm, bãi nhiệm, thuyên chuyển công việc, hoạch định nhân viên kế thừa của phòng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y, dược. 

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Năng động, khéo léo và chịu được áp lực công việc cao

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh

- Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh

- Sử dụng thành thạo MS Office

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.