Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

QC Supervisor

  • Binh Duong
  • Team Leader / Supervisor
  • Negotiable
  • Quality Control (QA/QC)
  • Unlimited

Job Description

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, khánh hàng của công ty đang đang tìm nhân tài cho vị trí QC Supervisor với thông tin như sau:

1. Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;
2. Kiểm soát, quản lý nguyên liệu đầu vào và đảm bảo chất lượng đầu ra.
3. Phân tích dữ liệu, quản lý chất lượng sản phẩm trên từng công đoạn sản xuất.
4. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm giảm tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực. 
5. Thiết lập mục tiêu chất lượng; báo cáo và theo dõi tiến độ thực hiện;
6. Thực hiện các hoạt động cải tiến;
7. Quản lý từ công đoạn đầu vào IQC, In-process QC, OQC;
8. Ứng dụng các quy trình cải tiến chất lượng công việc của hệ thống quản lý chất lượng sản xuất;
9.Thiết lập, kiểm tra và phê duyệt quy trình Procedure, WI;
10. Đào tạo và hướng dẫn công việc cho sản xuất, QC;
11. Đào tạo nhân viên về hệ thống ISO 9001, ISO 14001, 5S và hệ thống chất lượng QC basic;
12. Thực hiện đánh giá nội bộ;
13. Trực tiếp liên hệ với khách hàng các vấn đề về chất lượng;
14. Thực hiện các cuộc họp chất lượng định kỳ.
 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Quản lý Sản xuất, Kỹ thuật cơ khí;
- Tiếng Anh: Nói/ viết/ giao tiếp thông thạo (Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Nhật);
- Vi tính: Power Point, Word, Exel.

Kinh nghiệm:
- Hiểu biết về hệ thống ISO 9000, ISO 14000, ( Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về hệ thống TS16949);
- Có kinh nghiệm quản lý và đánh giá nội bộ hệ thống chất lượng;
- Có kinh nghiệm đối ứng với các cuộc đánh giá của khách hàng;
- Có khả năng quản lý, hiểu biết về 6 sigma, 3 sigma, FMEA, TQM, KAIZEN, 5S;
- 5 Năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại công ty nước ngoài;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực sản phẩm nhựa ( Injection Molding).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.