Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Quality Assurance Manager

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Negotiable
 • Pharmacy
 • Other
 • Unlimited

Job Description

Nhiệm vụ nhu sau:

Quản lý hệ thống chất lượng ISO

Triển khai việc xây dựng toàn bộ quy trình cho tất cả phòng ban

Duy trì và cải tiến quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng Iso 9001

Lập kế hoạch, chương trình và kiểm soát việc tổ chức đánh giá Iso nội bộ và đánh giá chất lượng Iso từ bên ngoài

Đào tạo kiến thức ISO cho nhân viên

Quản lý hệ thống chất lượng tại kho theo GDP & GSP

Đăng ký hồ sơ thuốc: xin giấy phép nhập khẩu, số VISA, quota, CBMP…

Và các nhiệm vụ khác

Job Requirement

 • Đại học chuyên ngành Y, Dược.
 • Theo chuẩn năng lực của công ty
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Năng động, khéo léo và chịu được áp lực công việc cao
 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh
 • Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh
 • Sử dụng thành thạo MS Office

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.