Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Quản lý chất lượng giày

 • Long An
 • Manager
 • Permanent
 • College
 • 5 - 10 Years
 • 20,000,000 - 25,000,000 VND
 • Textiles / Garments / Fashion
 • 1
 • 25/03/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Khách hàng chúng tôi là công ty sản xuất giày, dép. Do nhu cầu mở rộng sản xuất cần tuyển QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÀY với nhiệm vụ như sau:

 • Làm việc trực tiếp với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan đến chất lượng
 • Xử lý mail và báo cáo liên quan đến chất lượng
 • Hỗ trợ chuyền về vấn đề chất lượng để xuất hàng đúng hạn
 • Sắp xếp nhân sự, sơ đồ tổ chức
 • Đào tạo nhân viên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp 12/12 trở lên
 • Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên sản xuất giày, quản lý chất lượng
 • Tiếng Anh giao tiếp trong ngành giày thể thao 
 • Vi tính văn phòng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.