Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Regional Director/Branch Director

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Consulting, Education /Training, Sales / Business Development
 • Unlimited

Job Benefit

 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

Khách hàng chúng tôi là hệ thống trung tâm đào tạo toán tư duy, xuất phát từ Hoa Kỳ và có nhiều trung tâm đào tạo tại Việt Nam, hiện nay, chúng tôi đang cần tìm nhân tài cho vị trí Giám đốc Khu vực Miền Bắc (Regional Director or Branch Director), vị trí này giữ vai trò quan trọng trong đội ngũ quản lý, làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc và Giám đốc các phòng ban đồng thời toàn quyền quản lý hoạt động của các Trung tâm thuộc khu vực Miền Bắc (hiện tại là 15 Trung tâm, gần 200 nhân sự). Phát triển (tăng) số học sinh của thị trường Miền Bắc thông qua công tác xây dựng và điều hành triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh. 

Giám đốc Khu vực Miền Bắc chịu trách nhiệm và thực hiện những nhiệm vụ chính sau:

1. Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

 • Xây dựng chiến lược trung hạn và dài hạn để phát triển số lượng học sinh của các trung tâm, phát triển quy mô và số lượng các trung tâm.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho từng trung tâm, triển khai thực hiện và kèm theo những giải pháp, biện pháp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động, các chương trình local marketing cho các trung tâm nhằm tăng hiệu quả công tác tuyển sinh và giữ học sinh hiện có.
 • Phối hợp với Phòng Marketing triển khai các chương trình marketing để tăng nhận diện thương hiệu cho hệ thống Mathnasium Việt Nam và tăng hiệu quả công tác tuyển sinh.

2. Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh

 • Duy trì tốt các mối quan hệ hiện có đồng thời tìm kiếm, mở rộng các quan hệ với các trường, doanh nghiệp, đối tác để tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh.
 • Luôn mở rộng, phát triển thêm các kênh, các nguồn tuyển sinh mới bên cạnh các kênh, các nguồn tuyển sinh hiện có.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích thị trường làm cơ sở xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh.

3. Quản lý điều hành

 • Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự, giáo viên của các trung tâm.
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý trung tâm, nhân viên, giáo viên thông qua công tác đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn công việc, đánh giá.
 • Xây dựng và quản lý sử dụng ngân sách hoạt động hợp lý và hiệu quả.

4. Các mối quan hệ chính trong công việc

Bên trong công ty: Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, Quản lý trung tâm và tất cả nhân viên, giáo viên tại các trung tâm.

Bên ngoài công ty: Phụ huynh, học sinh hiện tại và tiềm năng, các trường học, các đối tác, các cơ quan ban ngành địa phương.

Job Requirement

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh (ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục)  và có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan Kinh tế, Marketing, Giáo dục.
 • Thành thạo và lưu loát tiếng Việt và tiếng Anh giao tiếp.
Similar Jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.