Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

SOLUTION ARCHITECT

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • 40,000,000 - 70,000,000 VND
 • IT - Software
 • 20/07/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Annual Leave

Job Description

  • Trình độ học vấn                : Đại học chính quy trở lên.
  • Giới tính                             : Không yêu cầu.
  • Độ tuổi tuyển dụng             : 30 – 35
  • Tính cách                           : Kỷ luật, chủ động, tự giác, linh hoạt, chịu được áp lực công việc.
  • Kinh nghiệm làm việc           :
  • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Solution Architect, ưu tiên từng làm các công ty trong lĩnh vực về logistics.
  • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ DevOps, CI/CD
  • Có kinh nghiệm xử lý các cơ sở dữ liệu lớn, data warehouse, tối ưu hóa và nâng cao hiệu suất xử lý dữ liệu
  • Kỹ năng         : tiếng anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu 

Job Requirement

 • Phân tích, thiết kế các hệ thống CNTT theo chuẩn kiến trúc Micro-service.
 • Làm việc với các RD, BA và đưa ra giải pháp / thiết kế / tích hợp giữa các line sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định, linh hoạt, sẵn sàng mở rộng trong tương lai.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn Framework theo các công nghệ .Net Core, Windows Form, React Native, Flutter.
 • Lập kế hoạch và thiết kế các cấu trúc giải pháp công nghệ, các design pattern phù hợp.
 • Phân tích thiết kế xây dựng các cơ sở dữ liệu trên SQL, NoSQL databases.
 • Tìm kiếm và nghiên cứu các giải pháp cho các yêu cầu kinh doanh.
 • Giám sát và hướng dẫn các nhóm phát triển, khắc phục các sự cố kỹ thuật khi phát sinh.
Job tags: SOLUTION ARCHITECT

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.