Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng nhóm môi giới

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Securities
 • 10/08/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ môi giới để hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
- Quản lý, giám sát hoạt động của phòng môi giới tuân thủ theo quy định, quy trình nghiệp vụ
của công ty và pháp luật.
- Hướng dẫn và phối hợp với chuyên viên môi giới cùng chăm sóc, tư vấn cho khách hàng.
- Thực hiện, hỗ trợ và phối hợp các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng.
- Xử lý các tình huống lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch của môi giới, báo cáo biện pháp
giải quyết, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với các khách hàng là nhà đầu tư, cũng như Môi giới.
- Đánh giá hiệu quả làm việc, năng lực nhân viên theo định kì và đề xuất thay đổi lương, khen
thưởng hoặc xử lí kịp thời đối với những trường hợp không đạt yêu cầu.
- Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên trực tiếp.

Job Requirement

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về giao dịch chứng khoán.
- Kiến thức: Am hiểu luật chứng khoán, quy trình, nghiệp vụ, yêu thích thị trường tài chính, chứng khoán.
- Ưu tiên: Ứng viên làm việc tại các công ty chứng khoán, tài chính/đầu tư- Trình độ: Đại học, Cao học
- Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán/ Kiểm toán hoặc các ngành khác có liên quan.
- Các khóa đào tạo/ Chứng chỉ:
+ Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán trở lên
+ Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, CPA, FRM,...

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.