Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TRƯỜNG PHÒNG IN ỐNG ĐỒNG

 • Dong Nai
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Printing / Publishing
 • 1
 • 16/07/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Khách hàng chúng tôi là  là một trong những công ty sản xuất nhãn & bao bì mềm hàng đầu tại Việt Nam. Do nhu cầu phát triển sản xuất chúng tôi cần ứng viên kinh nghiệm trong ngành in bao bì, nhãn cho vị trí TRƯỞNG PHÒNG IN ỐNG ĐỒNG với nhiệm vụ như sau:

1/ NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Thay mặt BGD quản lý và đào tạo các nhân viên phụ trách mực tại các máy in
 • Truyền thông tin, kết quả của quá trình SX lên BGD chính xác, kịp thời và trung thực
 • Vận hành và duy trì “Hệ thống quản lý sản xuất”-“Hệ thống quản lý chất lượng” đã được xác lập trong nhà máy một cách hiệu quả nhất, luôn đáp ứng yêu cầu khi cải thiện hệ thống
 • Triển khai thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn về “ Vệ sinh và an toàn lao động” củng như các “ Nội quy-quy định-văn hóa công ty”

2/ QUAN HỆ CÔNG TÁC

 • Dưới quyền điều động trực tiếp của giám đốc nhà máy.
 • Kết hợp với phòng QA để đảm bảo chất lượng nhãn in đạt tiêu chuẩn đã được phê duyệt
 • Tương tác với bộ phận kế hoạch, các cell khác để đưa ra kế hoạch tối ưu cho từng máy in tại cell 01
 • Am hiểu về qui trình mua hàng, phụ tùng để có thể chủ động đề xuất đạt hiệu quả cao cho sản xuất
 • Am hiểu về mực in, mã mực in cho các nhóm nguyên liệu sản xuất
 • Kết hợp với “ Phòng kỹ thuật- bảo trì “ thực hiện việc xây dựnghiệu chỉnh hoặc cải tiến các “ Hướng dẫn vận hành máy”, các “ Qui trình công nghệ “ nhằm đảm bảo máy móc hoạt động ổn định

3/ CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ (nghĩa vụ)

 • Triển khai thực hiện SX theo kế hoạch đến từng ca/kíp trong khu vực in
 • Đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu về: số lượng, chất lượng đúng định mức và chi phí cho phép
 • Phân công, bố trí nguồn nhân lực một cách hợp lý và tốt nhất
 • Quản lý và duy trì hoạt động của các máy, thiết bị SX một cách hiệu quả. Tiết kiệm tốt nhất về việc sử dụng năng lượng đi, giờ công lao động, sử dụng đúng mức các nguyên liệu phụ trợ trong quá trình SX. Phát huy hết năng suất máy, thiết bị đảm bảo sản phẩm in ra đạt chất ượng theo yêu cầu khách hàng
 • Động viên, giáo dục phát triển nhân cách, đào tạo nhân viên kế thừa ở các ca
 • Giám sát, đôn đốc SX một cách liên tục, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu kế hoạch đặt ra
 • Kiểm soát theo dõi và xây dựng định mức trong từng ca
 • Phân công, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động của nhân viên dưới quyền
 • Tiếp nhận sự bàn giao và quản lý:
 1. Thiết bị/ máy”, các “Hướng dẫn sử dụng máy”, các “ Qui định kỹ thuật về điều chỉnh thông số máy” sau quá trình lắp đặt mới, sữa chữa, bảo dưỡng, cải tiến từ bộ phận bảo trì
 1. Các “ Qui định kiểm tra/ kiểm soát sản phẩm” các “Hướng dẫn kiểm tra mẫu sản phẩm bằng thiết bị chuyên dùng”, các “Phương pháp so màu theo mẫu chuẩn sau khi in”,.. trong sản xuất từ phòng QA
 • Kết hợp với phòng kỹ thuật và bảo trì thực hiện việc xây dựng và hiệu chỉnh hoặc cải tiến các hướng dẫn vận hành máy, các qui trình kỹ thuật công nghệ.
 • Báo cáo kịp thời và chính xác các tình huống bất thường trong SX cho Giám Đốc nhà máy
 • Báo cáo tình hình SX hàng ngày cho giám đốc nhà máy (tiến độ thực hiện và kết quả SX từng ngày, quý và năm)
 • Báo cáo hiệu quả SX và so sánh kết quả đạt được của từng ca.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành in là lợi thế
 • 5-7 năm kinh nghiệm làm quản lí sản xuất trong ngành in ấn bao bì, In ống đồng 
 • Kinh nghiệm quản lí ít nhất 5 năm in 10 màu

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.