Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng Môi giới

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Securities
 • 10/08/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh cho đội ngũ môi giới và triển khai thực hiện kế hoạchkinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ môi giới để hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
 • Xây dựng chính sách môi giới, hoa hồng đối với nhân viên môi giới chính thức, cộng tác viênmôi giới.
 • Xây dựng chính sách lương, thưởng nhằm phát triển đội ngũ môi giới, đội ngũ cộng tác viên.
 • Quản lý, giám sát hoạt động của đội ngũ môi giới tuân thủ theo quy định, quy trình nghiệp vụcủa công ty và pháp luật.
 • Thực hiện, hỗ trợ và phối hợp các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng.
 • Xử lý các tình huống lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch của môi giới, báo cáo biện phápgiải quyết, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ với các khách hàng là nhà đầu tư, cũng như Môi giới.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc, năng lực nhân viên theo định kì và đề xuất điều chỉnh lương, khenthưởng hoặc xử lí kịp thời đối với những trường hợp không đạt yêu cầu.
 • Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên trực tiếp.

Job Requirement

 • Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm tại vị trí tương đương hoặc 05 năm kinh nghiệm về giao dịch chứng khoán.
 • Kiến thức: Am hiểu luật chứng khoán, quy trình, nghiệp vụ, yêu thích thị trường tài chính, chứng khoán.
 • Ưu tiên: Ứng viên làm việc tại các công ty chứng khoán, tài chính/đầu tư.
 • Trình độ: Đại học, Cao học
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán/ Kiểm toán hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.