Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TRƯỞNG PHÒNG RẬP GIÀY

 • Long An
 • Manager
 • Permanent
 • College
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Textiles / Garments / Fashion
 • 1
 • 29/02/2024

Job Description

Trưởng phòng Rập giày/dép: phụ trách phòng rập trong công ty sản xuất giày, dép xuất đi Mỹ, Châu Âu với nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Phóng rập toàn size, làm bảng grading toàn size cho bottom/logo/quai .
 • Kiểm tra thành phẩm và khắc phục các vấn đề phát sinh
 • Kiểm tra bảng thiết kế từ khách hàng và trực tiếp làm việc với các nhà cung ứng rập (pattern shop) để dựng bảng vẽ 2D và 3D
 • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan và xưởng sản xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh
 • Báo cáo trực tiếp cho chủ quản Bộ phận

Job Requirement

 • Kinh nghiệm quản lý Rập từ 3 năm trở lên
 • Phần mềm : biết sử dụng phần mềm Rhino/ AI/ PDF để kiểm tra 2D và 3D
 • Biết sử dụng phần mềm vẽ 2D và dựng 3D bởi bản thân người đó.
 • Giao tiếp Hoa,  biết viết là lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.