Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Just how bad is the gender gap?

WORKERS WEIGH IN ON THE INEQUALITY OF MEN AND WOMEN IN THE WORKPLACE.

America's gender gap is a huge issue for politicians and activists, but what do actual everyday workers have to say about the inequality of men and women in the workplace?

According to a new CareerBuilder survey, 55 percent of workers don't believe men and women are paid equally for the same job, and 51 percent don't think they're given the same career advancement opportunities.

Indeed, when looking at salary breakdowns, the survey data shows that there is a discrepancy between men's and women's annual take-homes.

Earn less than $35,000

 • Men – 23 percent
 • Women – 47 percent

Earn $50,000 or more

 • Men – 49 percent
 • Women – 25 percent

Earn $100,000 or more

 • Men – 14 percent
 • Women – 5 percent

Unsurprisingly, women are more aware of this inequality than their male counterparts. Only 35 percent of women believe there's equal pay between genders (compared to 56 percent of men) and 39 percent of women say there are equal opportunities for advancement (compared to 60 percent of men).

Moving up

While much of the survey data indicates that men get more career advancement opportunities than women, it also shows that women may be less interested in such opportunities.

Only 19 percent of women say they would want their boss' job, compared to 27 percent of men. Similarly, 65 percent of women say they don't aspire to hold a leadership position, while 58 percent of men say the same.

There are indications of progress. The survey reveals that younger workers are more likely to believe that men and women are on equal footing in the office:

 • 18-24: 61 percent
 • 25-34: 50 percent
 • 35-44: 40 percent
 • 45-54: 46 percent
 • 55-plus: 46 percent

Still satisfied

Despite the apparent inequality, men and women find themselves on equal ground when it comes to job satisfaction. Sixty-four percent of women say they are satisfied or very satisfied with their job overall, and 63 percent of men say the same.

(Picture Source: Internet)

HRVietnam selected from our website www.Careerbuilder.com

Tìm việc làm
Kết nối với HRVietNam

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.