Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Workplace Superheros

WHO ARE THE HEROES OF YOUR OFFICE?

The Regional Officer Heroes may be superheroes, but even superheroes can't be everywhere at once. Luckily, there are plenty of regular, everyday heroes out there picking up the slack in their office.

The heroes

Heroes come in all shapes, sizes and functional areas. When asked to name the three departments within their company whose employees best exemplified superhero characteristics, the most popular answers included:

 • Customer service – 40 percent
 • Production – 26 percent
 • Information technology – 22 percent
 • Human resources – 22 percent
 • Sales – 22 percent

Similarly, employees pointed to coworkers in the following job levels as the most superheroic:

 • Professional/technical workers who are not in administration – 39 percent
 • Administrative assistants – 20 percent
 • Middle management – 17 percent

The villains

Where there are heroes, you'll often find villains set on antagonizing and impeding their good work. Indeed, 33 percent of workers said they have an office villain or group of villains in their office.

So which department do most employees see as villainous? Human resources topped the list, with 21 percent of workers likening them to super villains. Other common responses include:

 • Legal – 18 percent
 • Finance – 17 percent
 • Sales – 17 percent
 • Customer Service – 13 percent

Power and influence are common goals for comic book villains, which may explain why employees see those higher up the ladder as more villainous. The job levels with the biggest villain(s) at work, according to the survey, include:

 • Senior leadership – 34 percent
 • Middle management – 18 percent
 • Administrative assistants – 9 percent
 • Professional/technical workers who are not in administration – 8 percent

(Picture Source: Internet)

HRVietnam selected from our website www.Careerbuilder.com

 

Tìm việc làm
Kết nối với HRVietNam

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.