Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

QS Manager - Quality Surveyor Manager

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • 8 - 20 Years
 • 40,000,000 - 50,000,000 VND
 • Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Đề xuất phân chia gói thầu và dạng hợp đồng cho mỗi gói thầu 
 • Chuẩn bị hồ sơ sơ tuyển nhà thầu, thầu phụ, nhà cung cấp 
 • Tổ chức họp với nhà thầu, nhà tư vấn, nhà cung cấp 
 • Điều phối nhân lực bóc khối lượng và lập bảng khối lượng 
 • Lập bảng tiên lượng, khối lượng và dự toán giá
 • Chuẩn bị HSMT
 • Câu hỏi làm rõ HSMT & HSDT 
 • Thảo luận các khả năng tối ưu hóa thiết kết để giảm chi phí
 • Phỏng vấn nhà thầu, thầu phụ, nhà cung cấp
 • Lập báo cáo đánh giá HSDT 
 • Soạn thảo Thư chấp thuận, thư mời quan tâm
 • Soạn thảo hợp đồng 
 • Kiểm tra các điều kiện bảo hiểm của nhà thầu & nhà cung cấp 
 • Tham gia họp với tư vấn, hệ thống vận hành dự án và hệ thống hợp đồng có liên quan 
 • Tham gia các cuộc họp với các bên gồm CĐT, TVTK, nhà thầu đối với các vấn đề về hợp đồng
 • Kiểm tra các tài liệu pháp lý do nhà thầu đệ trình
 • Kiểm tra phạm vi bảo hiểm xây dựng 
 • Đánh giá phát sinh trong giai đoạn thi công 
 • Đánh giá ảnh hưởng chi phí khi có thay đổi thiết kế, tiêu chí kỹ thuật thi công, hay thay đổi vật liệu
 • Báo cáo dòng tiền chi ra của dự án 
 • Kiểm tra KL nhập về công trường, VL ngoài công trường bao gồm cả các bảo hiểm liên quan cho các VL này
 • Lập thủ tục thanh toán cho nhà thầu và nhà tư vấn
 • Giải quyết các tranh chấp nảy sinh từ nhà thầu, tư vấn, NCC
 • Tư vấn các vấn đề về hợp đồng cho CĐT 
 • Tiến hành quyết toán với nhà thầu

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Tuổi dưới 40.
 • Số năm kinh nghiệm: 08 năm
 • Có ít nhất 05 năm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Kỹ năng phân tích tốt, đàm phán, thuyết trình.
 • Làm việc dưới áp lực cao.
 • Có kiến thức tốt về tất cả quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn và quy định pháp luật trong ngành xây dựng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.