Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

How well protected is your workplace?

How well protected do workers feel their workplaces are?

Many people worry about job security, but what about safety? As it turns out, most workers feel that their workplace is reasonably well-protected, with 94 percent of workers saying their office is a secure place to work, according to a new survey from CareerBuilder.

Man vs. nature

Still, the survey shows that some security threats are more concerning to workers than others. Fires, floods and other similar disasters are low on most workers' radars, with 85 percent saying their workplace is well protected against such physical threats. Similarly, 83 percent say the same about weather-related threats.

Man vs. man

While workers seem secure in man's mastery over Mother Nature, threats posed by other people make them a little more nervous. Only 30 percent say their workplace is well protected against physical threats from another person.

Workers are more confident in their digital security than they are in their physical security. Seventy percent of workers say they their workplace is well protected against digital hacks.

What's the plan?

Many of workers' concerns about workplace protection may stem from a lack of clear planning. According to the survey, 23 percent of workers say they would not know what to do to protect themselves if there was an emergency in their office that posed a physical threat.

Here's what workers had to say about their leadership's emergency preparedness:

  • 21 percent report their company does not have an emergency plan in place in case of fire, flood or other disaster.
  • 26 percent say their company does not have an emergency plan in place in case of extremely severe weather.
  • 40 percent don't believe their company has an emergency plan in place in case of a physical attack from another person or a technology security breach.

(Picture Source: Internet)

HRVietnam selected from our website www.Careerbuilder.com

Tìm việc làm
Kết nối với HRVietNam

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.