Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên kỹ thuật thiết bị điện điện tử- thiết bị viễn thông

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 15 Years
 • 20,000,000 - 25,000,000 VND
 • Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Mechanical / Auto / Automotive, Telecommunications
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Nghiên cứu, viết giải pháp hệ thống PA (Public Anouncement hoặc Public address): Phụ trách hệ thống âm thanh công cộng
 • Lập kế hoạch duy trì và phát triển hệ thống, hình ảnh của Công ty 
 • Tiếp xúc khách hàng trình bày giải pháp, đào tạo nội bộ
 • Đọc bản vẽ bốc tách khối lượng
 • Làm hồ sơ thầu đáp ứng kỹ thuật
 • Hướng dẫn đào tạo khách hàng thực hiện triển khai dự án
 • Làm việc với hãng sản xuất để cập nhật giải pháp sản phẩm mới
 • Hướng dẫn và giám sát thi công
 • Quản lý sản phẩm về kinh doanh và kỹ thuật
 • Theo dõi, kiểm tra báo cáo kỹ thuật
 • Theo dõi, kiểm tra và báo cáo định kỳ hoặc bất kỳ với Trưởng Bộ Phận về  tình hình hoạt động của các hệ thống phân phối sản phẩm của Cty
 • Hỗ trợ cho Phòng Kinh doanh và kỹ thuật trong việc thiết lập các dự án, các chương trình ngắn hạn, dài hạn trong lĩnh vực có liên quan đến việc phát triển thương hiệu mà dự án đó có nhu cầu hỗ trợ

Job Requirement

 • Từng làm trong các Nhà phân phối các hãng: TOA, BOSH, HONEY WELL, KARAK
 • Tốt nghiệp trường Viễn Thông, Điện- điện tử
 • Giới tính: Nam, nữ
 • Tuổi từ: 22 đến 32
 • Ngoại ngữ:Tiếng anh (Nói, đọc, viết)
 • Kinh nghiệm: ít nhất 05 năm kinh nghiệm

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.